Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

 

 

Merkez Birlik veya Birlik Adı   Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
Merkez Birlik veya Birlik Kısa Adı   TÜRKİYE KOOP 
Kuruluş Tarihi :   30 Aralık 1991
Başkan   Muammer NİKSARLI
Başkan Yardımcıları
A. Kadir AKGÜL      TESKOMB Gn.Bşk.
Cafer YÜKSEL     OR-KOOP Gn.Bşk.
Mehmet ABİDİNOĞLU      TÜRKKONUT Gen.Bşk.Yrd.
Ramazan ÖZKAYA      SÜR-KOOP Gn.Bşk.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri            
Hasan Azmi AKA     Eskişehir ve Civarı Tüketim Koop. Birl. Bşk.
Muhittin AKBULUT     İzmir Köy-Koop Bşk.
Haci Mehmet AKSOY     Türkkent Gn. Bşk.
Necat BUĞDACİ     Türkiye Tarım Kredi Koop. Mer. Birl. Tems.
Bayram GÜLTEKİN     Türkkonut Tems.
Ali GÜNEY     Sür-Koop. Tems.
Recep KONUK     Pankobirlik Yön. Kur. Bşk.
Cemil OK     Tüm Motorlu Taş. Koop.Mer.Birl.1.Bşk.
Sabri ÖZGÜN     Or-Koop Zonguldak Bölge Birl. Bşk.
Bahri ŞARLI     TESKOMB Bölge Birl. Bşk.
İlhami TEKE     Türkiye Tarım Kredi Koop.Mer.Birl.Bşk.
İhsan TEMEL     Tüm Motorlu Taşıyıcılar Koop.Mer.Birl.2.Bşk.
Ali Halis UYSAL     Türkiye Sulama Koop. Mer. Birl. Bşk.
Ecz. Ali ÜNAL     Tüm Ecz. Üre.Tem.Dağ.Koop.Birl.Tems.
Hüseyin YAVUZ     Türkiye Sulama Koop. Mer. Birl. Tems.
Yakup YILDIZ     Köy-Koop Bşk.
Fazlı YILMAZ     Marmara Bölg.Küç.San.Sit.Yapı Koop.Birl.Bşk.
Mustafa YÜCE     Tüm Tüketim Koop. Mer.Birl.Tems.
     
(alfabetik sıralama)    

 

Denetim Kurulu Üyeleri

:
Emin Cüneyt AKOVA     Or-Koop Tems.
Mahmut Barış AYDIN     Köy-Koop Isparta Tems.
S. Nihat SÖZEN     Batıbirlik Gn. Sekr.
Osman ŞİRİN     Türkiye Tarım Kredi Koop.Mer.Birl.Tems.
Fahrettin TAN     Pankobirlik Gn.Md.
Yusuf TEMİZ     Türkiye Sulama Koop.Mer.Birl.Tems.
Ecz. Güner YILMAZ     Tüm Ecz. Üre.Tem.Dağ.Koop.Birl.Tems.
     
(alfabetik sıralama)    

 

Açık Adres :   Nilgün Sok. Bağ. Apt. 14/6  06690 Çankaya – ANKARA  
Telefon :   (0312) 425 95 23
      (0312) 419 31 97 
Fax :   (0312) 425 71 80 
E-mail :   tmkb@tmkb.org.tr  
     
Kendine Bağlı Birliklerin Adları :

Merkez Birlikleri

 1. Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
 2. Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)
 3. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği (Tükobirlik)
 4. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)
 5. Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)
 6. S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop)
 7. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği
 8. Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği (Sür-Koop)
 9. Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (Tüs-Koopbir)
 10. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
 11. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım-Koop)

 

Birlikler

 1. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)
 2. Tüm Eczacılar Üretim, Temin, Dağıtım Kooperatifleri Birliği
 3. Marmara Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği

 

Kendine Bağlı Birlik, Birim Kooperatif ve Ortak Sayıları

(01.01.2013 itibari ile TÜRKİYE KOOP a bildirilenler)           

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
Birlik : 32 Birim Koop : 934 Ortak sayısı :

Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)
Birlik : 10 Birim Koop: 173 Ortak Sayısı : 1.860

Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜKOBİRLİK)
Birlik : 8 Birim Koop : 123 Ortak Sayısı : 2.650

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)
Birlik : 27 Birim Koop : 1.553 Ortak Sayısı : 187.949

Türkiye S.S.Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT)
Birlik : 12 Birim Koop : 386 Ortak Sayısı : 20.041

Köy Kalk.ve Diğer Tar.Amç.Koop.Brl.Merkez Birliği (KÖY-KOOP)
Birlik : 28 Birim Koop : 2.486 Ortak Sayısı : 116.080

S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği
Birlik : 36 Birim Koop : 421 Ortak Sayısı :

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)
Birlik: 14 Birim Koop : 202 Ortak Sayısı : 9.225

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOPBİR)
Birlik: 13 Birim Koop : 733 Ortak Sayısı : 19.346

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Birlik:    Birim Koop :     Ortak Sayısı :
466.196

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (TARIM-KOOP)
Birlik:    Birim Koop :     Ortak Sayısı :
43.000

Pancar Üreticileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK)
Birlik:  31  Ortak Sayısı :
411.517

Tüm Eczacılar Üretim, Temin, Dağıtım Kooperatifleri Birliği (TEKB)
Birlik:  8    Ortak Sayısı : 
12.137

Marmara Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği
Birlik:  20  Ortak Sayısı :
5.288

 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Uluslararası Kooperatif Birliği (International Co-operative Alliance-ICA) 

 

The Cooperative enterprise as Actor of Social Economy for an Economic and Social Development in the Mediterranean Region

 

Varsa Şirketlerinin ve İştiraklerinin Adları

Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Üyesi 

 

Devam Etmekte Olan Projeler, Yatırımlar ve Üretim Tesisleri

Çocuklarımızı şiddete karşı koruyalım projesi 

 

Merkez Birlik veya Birliğin Süreli Yayınları ve Yayınlanma Periyotları 

2008 yılı itibariyle yayınımız çıkmamaktadır.

 

Merkez Birlik veya Birliğin Bugüne Kadar Çıkartmış Olduğu Diğer Yayınlar

Kooperatiflerin Vergilendirilmesi (Ankara, 1992),

İkinci Kooperatifçilik Kurultayı (Türkiye Milli KooperatiflerBirliği'ne Düşen Görevler), Ankara, 26-27 Haziran 1993,

Kooperatiflerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Panel-7 Mart 1996),

Türkiye'nin Güncel Ekonomik-Sosyal Sorunları ve KooperatifçilikPaneli ,1998, 

Vergi Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekli İle Karşılaştırmaları, 

21 Aralık Dünya Kooperatifler Günü Etkinliği 3-6 Aralık 1998, 

Kooperatifler Arası Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Semineri 25-28 Mayıs 1999, 

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tarımsal Kalkınma KooperatifçilikHareketleri (Prof Dr. Ayhan Çıkın , Arş.Gör. Nermin Kızıldağ), 

GAP Bölgesi Kırsal Kalkınmasında Kooperatifçilik Ve Diğer Örgütlenme Modelleri
(T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği İşbirliği İle Atölye Çalışması 26-27 Aralık 2001),

Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin 193 Sayılı (ILO) Uluslararası Çalışma Örgütü Tavsiye Kararı, Ankara, Ocak 2003, 

Avrupa Birliği'nde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşamda Kooperatiflerin Rolü, Ankara, Mart 2003,

Avrupa Birliği'nde Kooperatifçilik, Ankara, Mayıs 2003.